Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1:

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: Arzu YALHI
Adresi: Saray Mah, Dora Park Evleri, B1/D53, Ümraniye, İstanbul
Telefon : 0532 362 18 77
Eposta: iletisim@arzuyalhi.com

MADDE 2:

TÜKETİCİ BİLGİLERİ:

Adı Soyadı/ Ünvanı
Teslimat Adresi
Fatura Adresi
Telefon
Eposta

MADDE 3:

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Tüketici tarafından siparişi gerçekleştirilen ürünlerin (malların/hizmetlerin) modeli, cinsi, rengi, varsa bedeni, adedi, birim fiyatları, tüm vergiler dahil toplam peşin satış fiyatı (toplam tutarı), alıcının seçtiği ödeme yöntemi (aracı), alıcının bildirdiği teslimat ve fatura dresi, alıcının iletişim bilgileri alttaki gibidir.

Ürün/Hizmet Açıklaması                                               Adet              Tutarı

Ürünlerin Toplam Fiyatı 
Kargo Ücreti
SİPARİŞ TOPLAM ÖDEME TUATRI (KDV dahil)


Adı Soyadı/ Ünvanı
Teslimat Adresi
Fatura Adresi
Telefon
Eposta

Türkiye dışına ürün satışımız bulunmamaktadır. Sipariş verdiğiniz ürünler Yurtiçi Kargo/ Sürat Kargo/ MNG Kargo/ PTT ile gönderilebilmektedir. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde ürün(ler) bildireceğiniz yakın bir diğer şubeden teslim alınmalıdır.

MADDE 4:

CAYMA HAKKI KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER


Tüketicinin ürün(ler) teslim alındığı tarhiten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten/sözleşmeden cayma hakkı vardır.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün(ler) kullanılmamış, kullanım hatası sonucunda hasar görmemiş, etiketleri ve ambalajı zarar görmemiş olmalıdır.

Ayrcıa belirli bazı mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış ve faydalanılmamış olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Cayma hakkının kullanımının mümkün olmadığı sözleşmeler şunlardır; 1) Tükteicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, 2) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, 3) Elektronik ortamda anında ifade edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler, 4) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, 5) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal/hizmetler ile tüketicinin nihai tüketici değil ticari ve/veya mesleki amaçla satın alma yaptığı mallara ilişkin sözleşmeler.

Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği tüketici sorumludur. Tüketici yukarıda belirtilen sorumluluklarına uygun hareket etmezse ürün(ler)e ilişkin cayma hakkını kaybedebilir.

Tüketici cayma hakkını kullandığına dair açık bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan (yukarıda belirtilen on dört gün içinde), iletisim@arzuyalhi.comeposta adresine yazılı olarak yapmalıdır. Dilerse internet sitesi üzerinden de siparişine ulaşıp bildirim yapabilir.

Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır. İade gönderilerinde kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürün(lerin)ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek ürün(lerin) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamaz. Usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda tüketici cayma hakkını kaybeder.

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin tüketici tarafından süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla, cayma bildiriminin şirketimize ulaştığı tarhiten itibaren 14 gün içinde, ürün(lerin) bedeli ürün(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir biçimde tüketiciye iade edilir.

Tüketicinin cayma hakkını kullanarak veya ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde iade ettiği siparişten kazandığı para puan veya hediye çeki vb ödüller varsa iptal edilir.

MADDE 5:

ÖDEME KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER


Internet sitemizde kredi kartı ile sipariş kabul edilmeketdir.

Tükeici sözleşmeyi onayladığında, sipariş verdiği ürün(ler) yukarıda belirtilen bedeli ve varsa ilave masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil edilir. Tüketicinin ürünü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir.

Teslimattan önce ürün(lerin) bedeli şirketimize tamamen ödenmediği takdirde şirketimiz, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürün(leri) teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini şirketimize ödememesi veya ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün(ler) en geç 3 gün içinde tüketici tarafından şirketimize iade edilmelidir. Ürün bedelinin ödenmemesi tüketicinin bankaya haksız bir talimatından, itirazından veya herhangi bir kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları tüketici tarafından karşılanacaktır. Şirketimizin iadeyi kabul etmeme, ürün bedeli alacağına ilişkin kanuni takip dahil, sözleşmeden doğan tüm yasal hakları her koşulda saklıdır.

Bankalar ve finansman kuruluşları tarafından verilen kredi kartı, bankı kartı, taksit kart veya benzeri ödeme araçlarının sağladığı tüm imkanlar doğrudan ödeme aracını (kredi kartı ve benzeri) veren kuruluşun sağladığı kredili ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Tüketicinin yukarıda anılan ödeme araçlarını kullanması suretiyle gerçekleşen ve şirketimizin ürün(lerin) bedelini tek seferde (defaten) veya parça parça (peyderpey) tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönnden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Tüketici, ilgili kuruluşun uyguladığı faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından aryıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, şirketimizin bu konuda herhangi bir dahli olmadığını kabul, beyan ve taahüt eder.

Şirketimizin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları; taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketicinin temerrüdü durumunda yürülükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

MADDE 6:

TESLİMAT KONUSUNDA ÖN BİLGİLENDİRMELER


Şirketmizin yurtdışına ürün satışı bulunmamaktadır. Sipariş verdiğiniz ürün(ler) kargo firmasının dağıtım ağıyla sınırlıdır. Teslimatı yapacak kargo firmasının bulunduğunuz yerde şubesi olmadığı takdirde, ürün(lerin) bildireceğimiz yakın bir diğer şubesinden alınması gerekmektedir.

Sipariş verilen ürün(ler), yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile tüketiciye veya bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa fatueası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Varsa tüketicinin ödeyeceği teslimat masrafları (kargo ücreti vb) yukarıdaki sipariş detaylarında belirtilmiştir.

Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç on (10) gün içerisinde tüketici tarafında sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo firması, şirketimizden teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre normal şartlar altında 1 (bir) ile 4 (dört) iş günü içinde müşterilerimize ulaştırmaktadır.